Border Collie web site
Nice of you to Come Bye
Hoofdmenu  >  

Copyright

Flag UK You won't find a complicated legal text, but just our opinion on the use of the material shown on this site.

First of all, to all material found on the Internet normal copyright applies, even if it is not explicitly mentioned. The material you find on this site is published to inform and entertain. Therefore it is not generally allowed to copy items even if technology offers possibilities to do so. If you need (a) specific item(s) from this site it is always possible to discuss this. There are enough ways to contact us. We spent a lot of time, effort and also money to make and collect the material; simply copying it doesn't seem the right way to appreciate this.

To cover the legal side the standard text follows:
No part of this site may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the author or publisher.

Vlag NL Even geen ingewikkeld juridisch verhaal, maar in eenvoudige woorden ons standpunt over het gebruik van het hier getoonde materiaal.

In de eerste plaats geldt er voor al het materiaal dat op Internet te vinden is gewoon het algemene auteursrecht, ook als er niets bij vermeld is. Het materiaal dat u op deze site vindt is daar neergezet als informatie en vermaak. Het is dan ook niet zomaar toegestaan dingen te kopiëren — ook al biedt de techniek daartoe mogelijkheden. Heeft u voor een specifiek doel materiaal van onze site nodig, dan kan hierover natuurlijk altijd overlegd worden. Er zijn legio mogelijkheden om even contact op te nemen. Het heeft ons veel tijd, moeite en ook geld gekost om het materiaal te produceren en te verzamelen; het zonder meer kopiëren ervan lijkt ons geen juiste manier om dat te waarderen.

Ter afsluiting nog even het standaard stukje tekst om de juridische kant te bestrijken:
Niets van deze web site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of uitgever.


Copyright © 1998-2013 Jigal van Hemert & Danielle Boshouwers
URL: http://www.bordercollies.nl/copy.shtml
This page last modified: Wednesday, 30-Jul-2008 16:39:40 CEST
 
Algemeen
*Hoofdmenu
*English
*Ons adres
*Wat is nieuw?
De Border Collie
Onze kennel
Pups
Kenneldag 2008
Werk en sport
Gezondheid
Hondennamen
Problemen
Wat is nieuw?
Screen saver
Ansicht kaart
Guestbook
Links