Border Collie web site
Nice of you to Come Bye
Hoofdmenu  > Werk en sport  > Flyball  

Flyball

Historie

Flyball heeft een beetje merkwaardige oorsprong. Het flyball apparaat (in z'n eerste vorm) is uitgevonden door een nogal lui heerschap — de Californiër Herbert Wagner. Hij zag in dat z'n honden lichamelijke oefening nodig hadden, maar wilde daar zelf weinig voor doen. Zelfs het gooien van een bal vond hij te veel werk. Hij kwam op het idee een apparaat te bouwen dat een bal voor hem lanceerde. De hond kon dit zelf starten door met een poot op een plankje te drukken.

In een gewijzigde vorm is dit idee later omgevormd tot de sport die het op dit moment is. Aan het geheel is een baan met hindernissen toegevoegd en men is met teams tegen elkaar gaan strijden.

Het parcours

De baan bestaat uit vier hindernissen (sprongen), die op nauwkeurig bepaalde afstanden vanaf de startlijn worden geplaatst (de honden wennen aan de afstand en springen "op gevoel"). Flyball apparaatAchter de laatste hindernis staat het flyball apparaat. De hond drukt op het plankje (in de praktijk is dat meer: "springt er bovenop") en vangt de bal die door het apparaat wordt gelanceerd. De vier sprongen worden weer terug genomen en de hond rent over de start- en finishlijn. Achter het flyball apparaat staat de ballenlader, die telkens het apparaat moet voorzien van nieuwe ballen.

De afbeelding hierboven toont het Nederlandse model van het flyball apparaat; in Engeland is een ander model in gebruik, waarbij de bal uit een gat wordt gelanceerd. Er vinden regelmatig discussies plaats over welk model het beste is en de kleinste kans op blessures geeft.

Indien er sprongen omvallen tijdens een race, dan blijven deze gewoon liggen. De honden moeten wel het parcours nemen alsof de hindernissen er staan (ze mogen er dan niet omheen lopen).

Teams

Elk team bestaat uit zes honden, waarvan er per race vier worden ingezet. In de praktijk komt dit erop neer dat je een team van acht honden moet hebben, aangezien niet iedereen elke wedstrijd aanwezig kan zijn. Er mogen binnen een team niet meer dan twee honden van het zelfde ras (of met hetzelfde uiterlijk -- indien het geen rashonden zijn) zitten.
Dit laatste wijkt af van de situatie in veel andere landen. Een team met alleen Border Collies is bijvoorbeeld niet toegestaan. Recordtijden zijn in Nederland vaak ook wat minder hoog dan elders; die snellere tijden blijken vaak neergezet door teams met meer dan twee honden van één ras.

Klassen

Zoals in zoveel sporten worden ook flyball wedstrijden in klassen gelopen. Er zijn drie klassen: A, B en C. In de A-klasse komen de allersnelste teams. Om de ploegen in klassen in te delen worden er voor aanvang van het seizoen enkele kwalificatietoernooien gehouden. Teams die zich niet kwalificeren voor de (laagste) C-klasse doen niet mee in de competitie, maar kunnen wel deelnemen aan wedstrijden (voor de dag-prijs).

De uitdaging


Yuppie demonstreert het apparaat.
Het spelletje is dermate simpel van opzet dat het lijkt alsof er voor de hondenbezitters weinig lol te beleven valt. Het enthousiasme van de honden en de spanning van competitie en wedstrijden voor de dagprijs maken het tot een zeer enerverende sport. Met name het feit dat de resultaten meteen bekend zijn (bij vele andere sporten is een uitslag pas aan het eind van de dag bekend) en dat er een directe confrontatie is met een ander team draagt bij tot de attractiviteit van flyball.

Daarnaast is het eindresultaat in grote mate afhankelijk van tactiek. Welke hond moet op welk moment ingezet worden? In welke volgorde starten de honden? Allemaal tactische problemen die door de team captain moeten worden opgelost.

Startvolgorde

De tijden blijken in grote mate beïnvloed te worden door de volgorde waarin de honden starten. De eerste hond moet een snelle starter zijn, aangezien de hond kort achter de startlijn zijn sprint begint. De andere honden kunnen eventueel wat langzamer op gang komen. Om dat op te vangen start de hond wat verder achter de startlijn. De captain laat die hond op zo'n tijdstip starten dat hij net nadat de vorige hond bij de finish komt over de startlijn gaat. Dit noemt men een vliegende start.

Daarnaast hangt de startvolgorde ook af van de onderlinge relaties tussen de diverse honden. Als twee honden elkaar niet echt goed liggen is het beter om ze niet op de start-/finishlijn te laten kruisen.

Teamsamenstelling

Er zitten in elk team wat snellere en wat langzamere honden. Zet je de snelle honden aan het begin van de dag veel in, dan zijn ze halverwege de dag zo vermoeid dat 's middags hun prestaties erg teruglopen. Er moet dan ook met veel tactisch inzicht bepaald worden wie wanneer loopt.

Een ander punt is dat de hoogte van de hindernissen wordt aangepast aan de kleinste hond van het team dat aan de start verschijnt. Veel teams zorgen voor enkele kleine (en snelle) honden, zodat de grotere het ook wat makkelijker hebben.

Gezondheid

Het spreekt vanzelf dat elke hond die aan flyball doet in goede gezondheid moet verkeren. Geblesseerde honden (vaak blessures buiten het flyball opgelopen) kunnen beter een tijdje niet aan de wedstrijden deelnemen, opdat de blessure de kans krijgt om te genezen.

De vraag bij elke sport is welke gezondheidsrisico's eraan kleven. Flyball kenmerkt zich door een betrekkelijk geringe hoeveelheid flyball-gerelateerde blessures. Wel is het zaak de honden goed in de gaten te houden en bij de geringste twijfel de dieren te laten onderzoeken. Met name de voorpoten, knieën, nek en rug worden bij flyball belast. De voorpoten bij het afremmen voor het flyballapparaat, de knieën bij het draaien, de nek bij het vangen van de bal en bij het draaien, en de rug bij het remmen en draaien. De wat grotere rassen zijn vaak op die punten wat gevoeliger (meer gewicht te verplaatsen). Het hangt natuurlijk erg van het karakter van de individuele hond af hoeveel hij van zichzelf eist en of hij snel laat merken dat er iets mis is.

Geschikte rassen

In feite kan elke hond (mits gezond) aan flyball doen, mits hij een echte 'ballengek' is. De enige motivatie van de hond bij het aanleren van flyball is het halen van een balletje. Er zijn natuurlijk wel typen honden en rassen te bedenken die met de lichamelijke inspanning problemen hebben, maar ook die kunnen in principe de sport leren.

Sheep training for flyball
Zoals ik al zei, flyball is voor alle rassen...
Full size picture (42KB JPEG)

Literatuur

  1. STEIJN, O.; Flyball, een praktische handleiding; Zwartewaal 1996; Otto Steijn.
  2. NOTENBOOM, R.; Flyball-instructie, van start tot finish; 1998; Uitgeverij Tom.


Copyright © 1998-2013 Jigal van Hemert & Danielle Boshouwers
URL: http://www.bordercollies.nl/dflyball.shtml
This page last modified: Wednesday, 30-Jul-2008 16:41:08 CEST
 
Algemeen
*Hoofdmenu
*English
*Ons adres
*Wat is nieuw?
De Border Collie
Onze kennel
Pups
Kenneldag 2008
Werk en sport
*Schapendrijven
*Flyball
*Obedience
Gezondheid
Hondennamen
Problemen
Wat is nieuw?
Screen saver
Ansicht kaart
Guestbook
Links